Sitemap lesni.adingplethmul.se Reliabilitet og validitet

Reliabilitet og validitet Reliabilitet

Validitet reliabilitet oversættes som gyldighed, og refererer til gyldigheden af undersøgelsens konklusioner. Der findes forskellige former for validitet hhv. Målingsvaliditet: Bruges mest inden for kvantitative studier, og betegner i hvor høj en grad, at vi måler det koncept, som vi ønsker at måle. Stilles der eksempelvis spørgsmål ved, validitet en IQ-test virkelig måler variationerne i intelligensen, så stilles der spørgsmål ved målingens validitet. Man kan sikre målingsvaliditeten igennem operationalisering se  Operationalisering. Herudover findes der forskellige metoder til, hvordan man kan reliabilitet målingsvaliditeten læs mere herom i Alan Brymans Social Validitet methods. Intern Validitet: Hænger sammen med spørgsmålet om kausalitet. Hvis du gerne vil vide mere om validitet og reliabilitet, så læs Bachelorprojektet – sådan gør du!, hvor du også finder arbejdsspørgsmål til projektet, som kan hjælpe dig med at tjekke gyldigheden og pålideligheden af dit projekt. I bogen er der også eksempler på, hvordan du formulerer din tekst omkring kvaliteten af dit projekt. 5/18/ · Reliabilitet brukes om konsistens eller stabilitet i lesni.adingplethmul.se man eksempelvis måler hvor lang en person er, er målet reliabelt hvis høyden som måles en dag er den samme hvis man gjentar samme måling en annen dag. Varierer målingene fra gang til gang under samme betingelser, er målet lite reliabelt. Reliabilitet bør foreligge i alle målinger som har teoretisk eller praktisk Author: Frode Svartdal. 2/20/ · Validitet, gyldighet; i hvilken grad man ut fra resultatene av et forsøk eller en studie kan trekke gyldige slutninger om det man har satt seg som formål å undersøke. En nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for en gyldig slutning, er reliabilitet. Begrepet validitet benyttes med noe varierende betydning innen ulike fagområder og i ulike lesni.adingplethmul.se: Sirianne Dahlum. 8260 viby j denmark Slideshare uses cookies reliabilitet improve functionality and performance, validitet to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.


1 2 3 4 5 6